رفتن به بالا

  • تخلف بزرگ دولت/ مقصرِ وضع موجود کیست؟!

    صبح بوشهر، گروه سیاست - طیبه بیات؛ بازی‌های رسانه‌ای و سیاسی اصلاحات و دولت از آنجایی شروع شد که «سیب و گلابی» برجام به بار ننشست و صدای دولتمردان را هم در آورد تا جایی که رئیس وقت بانک مرکزی و رئیس سازمان انرژی اتمی از واژه «هیچ دستاوردی» برای مهمترین برنامه دولت برای سامان دهی به اوضاع کشور استفاده کردند؛ بله از این اینجا بود که جریان دولت و اصلاحات که روز به روز ...