رفتن به بالا

  • خطر شیوع بیماری زنگ زرد در مزارع گندم آبی استان بوشهر

    به گزارش صبح بوشهر به نقل از جهاد کشاورزی استان بوشهر، احمد سبحانی بیان کرد: زنگ زرد از جمله بیماری‌های مهم گندم است که در صورت بروز و شیوع، باعث ایجاد خسارت و آلودگی‌های شدید شده و منجر به کاهش قابل توجه عملکرد می‌شود. سبحانی اظهار کرد: در صورت مشاهده اولین نشانه‌های آلودگی، موضوع به مراکز جهاد کشاورزی منعکس شود تا طبق توصیه کارشناسان حفظ نباتات، نسبت به مبارزه در ...