رفتن به بالا

  • ۳میلیارد تومان به پروژه درمانی “عالی‌شهر” تخصیص یافت

    استاندار بوشهر با تاکید بر تسریع اجرای پروژه درمانی شهرجدید عالی‌شهر بوشهر گفت: در این راستا ضمن تخصیص ۳میلیارد تومان اعتبار برای تسریع پروژه درمانی شهرجدید عالیشهر، وزارت بهداشت بخش دیگر از اعتبارات آن تأمین می‌کند. به ...