رفتن به بالا

  • ایثار ماندگار نوجوان بوشهری در نخستین روزهای سال جدید

    کارشناس مرکز فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: نخستین اهدا عضو استان بوشهر در سال ۱۴۰۰ با رضایت خانواده نوع‌دوست و ایثارگر نوجوان ۱۹ ساله بوشهری انجام شد. به گزارش صبح بوشهر ، زینب پارسا با اعلام این خبر ...