رفتن به بالا

  • خطر افزایش ۱۲۰۰ هزارمیلیاردتومانی نقدینگی به دلیل کسری بودجه ۱۴۰۰

    به گزارش صبح بوشهر، بودجه ۱۴۰۰ از جهات مختلف دارای اهمیت فراوانی است. از یک سو تورم در کشور رو به رشد است و نباید منابع آن موهومی دیده شود تا با رشد نقدینگی به ادامه روند صعودی آن دامن بزند و از طرف دیگر کشور به دلیل تحریم ها با کاهش فروش نفت مواجه است و بهترین فرصت برای قطع وابستگی درآمدهای کشور به نفت است. نگاهی به منابع و مصارف لایحه بودجه سال آینده کشور نشان می‌دهد ...