رفتن به بالا

  • سهم اندک بودجه عمرانی درلایحه۱۴۰۰/کشورهاچگونه تامین مالی می کنند؟

    به گزارش صبح بوشهر، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در داخل کشور با مشکلات متعددی مواجه است. یکی از مهمترین مشکلات این حوزه به تعامل بنگاه و نهاد تأمین مالی بازمی‌گردد. شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) یک راهکار عملیاتی و تجربه شده در سطح جهانی برای حل موانع مذکور است. توسعه زیرساخت‌های عمرانی ازجمله مهمترین مؤلفه‌های توسعه یافتگی در هر کشوری محسوب می‌شود. ...