رفتن به بالا

  • عواقب سوءمدیریت‌ها در بازار نهاده‌های دامی/چراواردکننده مرغ شدیم؟

    به گزارش صبح بوشهر، در حالی که کارشناسان و فعالان صنعت دام و طیور از دی ماه ۱۳۹۸ درباره عواقب سوءمدیریت در بازار نهاده‌های دام ی هشدار داده بودند، بی توجهی به این مساله باعث شده که امروز کشور واردکننده مرغ شود! آن هم در وضعیتی که کشور با شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت منابع ارزی مواجه است و بیش از هر زمان دیگری به صرفه‌جویی در منابع ارزی نیازمند هستیم. (۱۵ دی ۱۳۹۸) آغاز ...