رفتن به بالا

  • تورم و رکود؛ دو روی بودجه پیشنهادی دولت/ کلیات باید «رد» شود

    به گزارش صبح بوشهر، بودجه ۱۴۰۰ مانند بودجه سه سال اخیر به دلیل مبهم بودن منابع و افزایش شدید هزینه‌ها بار دیگر انتقاد گسترده کارشناسان اقتصادی را به همراه داشته است. دامنه این انتقادات از ناپایداری درآمدها بدلیل بیش‌برآورد فروش نفت و کم توجهی به درآمدهای پایدار تا اتکای بیش از حد به فروش اوراق و عادلانه نبودن افزایش حقوق و دستمزدها را در برمی‌گیرد. همین بهانه گفتگو ...