رفتن به بالا

  • جایگاه استراتژیک ایران در روند صلح افغانستان

    صبح بوشهر، گروه بین الملل - وحید پورتجریشی: کشور افغانستان از حدود دو دهه پیش به این سو، یکی از عرصه‌های مهم رقابت سیاسی – تجاری میان هند و چین بوده است. در جریان حمله نظامی آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱، هندی‌ها بسیار از این موضوع خرسند بودند که سرانجام می‌توانند بدون مزاحمت‌های طالبان و با چتر حمایتی آمریکا، منافع گسترده‌ای برای خود در افغانستان تعریف کنند، ...