رفتن به بالا

  • ابهام درباره اجرای قانون هسته‌ای مجلس/دولت زیر بار ماده ۶ می‌رود؟

    صبح بوشهر، گروه سیاست: یک ماهی می‌شود که مجلس طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرده است، طرحی که پس از یک رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به قانون تبدیل شد. مخالفان این قانون معتقدند «این طرح، برجام را هدف گرفته است و کشور را مجدداً تحت فشار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار می‌دهد» موافقان هم ...