رفتن به بالا

  • مالیات می‌تواند جایگزین قرعه کشی در فروش خودرو شود

    محمد رضا یزدی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره نظام مالیاتی کشور، گفت: یک سیستم مالیاتی کارا وظایفی دارد که می‌توان آن را در پنج دسته کلی قرار داد. اولین وظیفه مالیات، تأمین درآمد دولت و دومین وظیفه هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی است به عبارتی دیگر مالیات ابزار تخصیص مجدد منابع بر اساس اهداف اقتصادی کشور را فراهم می‌کند. وی ادامه داد: وظیفه سوم مالیات ...