رفتن به بالا

  • پنج چهره خبرساز «سیمای۹۹»/حاشیه‌هایی که تلویزیون به سال جدید آورد

    صبح بوشهر - گروه هنر- عطیه مؤذن: برای مخاطب عادی ویترین رسانه ملی احتمالاً منحصر است به بازیگران، هنرمندان و مجریانی که شبانه روز روی آنتن هستند و وقتی صحبت از «چهره» می‌شود اولین تصور سراغ افرادی می‌رود که بارها در این رسانه دیده شده‌اند. با این حال گاهی در صداوسیما و حتی در طی فرایند محصول نهایی که روی آنتن می‌رود مهم‌ترین چهره و تاثیرگذارترین فرد کسی بوده است که ...