رفتن به بالا

  • پیدا و پنهان خدمات بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور

    صبح بوشهر؛ گروه جامعه: بیمه اجتماعی با قدمتی بیش از ۶۰ سال در ایران تحولات مختلفی را از بعد تعداد خدمات، ضریب نفوذ، تأمین مالی و ساختار مدیریتی تجربه کرده است. حرکت بیمه‌های اجتماعی در این سال‌ها، تعریف شدن در نظام جامع تأمین اجتماعی کشور در کنار مساعدت‌های اجتماعی و برنامه‌های بازار کار جهت مقابله با فقر بوده است. بیمه‌های اجتماعی کشور با مشارکت کارگران، ...