رفتن به بالا

  • «سکونتگاه‌های غیررسمی» حاشیه‌هایی فراتر از متن

    صبح بوشهر، گروه استان‌ها - زهرا مقدمی: حاشیه نشینی یکی از مهم‌ترین معضل‌هایی است که طی دهه‌های اخیر همواره به عنوان بحث مهم در تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت‌های مختلف مطرح بوده ولی هرگز برنامه زمان‌بندی مشخص برای سر و سامان دادن به این مناطق تعیین نشده است. شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های غیررسمی پدیده‌ای است که در نتیجه جریان شهرنشینی شتابان در دهه‌های ...