رفتن به بالا

  • قول تحقق‌نیافته رئیس‌جمهور برای یک پتروشیمی/۱۵سال وعده و دیگر هیچ

    صبح بوشهر -گروه استان‌ها: پتروشیمی زنجان که سال ۸۵ اجرای آن آغازشده هنوز به نتیجه نرسیده و تنها ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. ماجرای پرفرازونشیب پتروشیمی زنجان، قصه بی‌توجهی و سوءاستفاده برخی مدیران از شرایط و بهانه‌جویی‌ها و توجیه‌هایی است که همواره در استان در خصوص سایر پروژه‌ها نیز شاهد آن بوده‌ایم. در ۳۰ دی‌ماه سال ۱۳۹۱، دادگاه تجدیدنظر استان زنجان چهار ...