رفتن به بالا

  • خداحافظی با ترامپ/سرگیجه پنتاگون حین بازی با اعصاب کنگره

    صبح بوشهر، گروه بین‌الملل: عادت داشتیم به گوشه و کنایه از او با عنوان «خاص» یاد کنیم؛ فردی که استثناگرایی آمریکایی را به اوج خود رساند و با خروج از پیمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، این حس کاذب را به مردم آمریکا منتقل کرد که «اولویت» با خودشان است و در برابر جامعه بشری هیچ مسئولیتی ندارند. این روزها هم دونالد ترامپ- همان که از سوی مجله آلمانی «اشپیگل» لقب بزرگترین ...