رفتن به بالا

  • ثبت ۲ هزار ایده مردمی در قوه قضائیه/تهیه گزارش پرونده‌های ترور

    صبح بوشهر_گروه جامعه: امروزه نقش پژوهش و اهمیت آن در حوزه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضائی بر همگان واضح و مبرهن است و در عصر جدید با گذاره‌ی حکمرانی مبتنی بر دانش و پژوهش مواجه هستیم. به طور طبیعی یکی از حوزه‌های مهم کشور که پژوهش می‌تواند نقش مهمی در آن از جهت پیشبرد صحیح و بدون مشکل امور ایفا کند، قوه قضائیه است و حتی از پژوهش به عنوان اساس و بنیان توسعه‌ی قضائی ...