رفتن به بالا

  • بازار داغ «چند می گیری جای من امتحان بدی»

    به گزارش صبح بوشهر، ترم گذشته بود که آگهی‌های «همیار تقلب» و کمک برای حضور در امتحانات آنلاین به لیست مشاغل عجیب اضافه شد، به این صورت که دانشجو برای امتحان مجازی خود، دانشجوی دیگری را استخدام و به او در ازای رساندن تقلب، دستمزد می‌داد؛ در این شیوه یا فرد همیار مبلغ را تعیین می‌کرد و یا دانشجو در ابتدا، عنوان درس را مطرح و هزینه آن را هم اعلام می‌کرد و در ادامه، ...