رفتن به بالا

  • نتیجه انتخابات آمریکا/ آنچه از انتخاب بایدن مهم‌تر است

    صبح بوشهر - گروه بین‌الملل: سرانجام مجمع برگزینندگان آمریکا یا همان کالج الکترال، حکم نهایی خود را صادر کرد تا با معرفی جو بایدن دموکرات به عنوان چهل و ششمین رئیس‌جمهور ایالات متحده، به آشفتگی‌های پساانتخاباتی خاتمه دهد. اگرچه رأی کالج الکترال مُهر تائیدی بر نتیجه انتخاباتی آمریکا است؛ اما معمولاً در ادوار گذشته مراسم رأی‌گیری مجمع برگزینندگان، در سکوت خبری و به ...