رفتن به بالا

  • وقتی اسرائیل یکی از خادمانش را اعدام کرد/ مچ‌گیری‌های هانا آرنت

    صبح بوشهر، گروه فرهنگ _ صادق وفایی: تاریخ، و تحریف آن، یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که صهیونیست‌ها در طول قدرت‌یابی و رسیدن به اهدافشان از آن بهره‌برداری‌های فراوانی کرده‌اند. نتیجه چنین‌بهره‌برداری‌هایی در قرن بیستم، به‌طور مشهود با تأسیس دولت اسرائیل در فلسطین خود را نشان داد و در قرن بیست و یکم هم موارد صریح و مشهود دیگری بودند که از تحریف تاریخ و به‌قولی ...