رفتن به بالا

  • حق استفاده از مزایای مشاغل سخت را از ما نگیرید

    گر چه رانندگان حمل و نقل در زمره افراد دارای مشاغل سخت و زیان آور هستند اما با وجود شرایط سخت کاری، از مزایای این حق قانونی محرومند. به گزارش ایلنا ،تعدادی از رانندگان مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به عدم تغییر وضعیت کاری شان  در دوران کرونا ، اظهار داشتند: با وجود اینکه شرایط کار همه نیروهای شاغل در پارس جنوبی به دلیل شرایط ...