رفتن به بالا

  • رجزخوانی در گود سیاسی آمریکا/ یک حزب گروگان گرفته شد

    صبح بوشهر، گروه بین الملل - مریم خرمائی: او می‌گوید «دوباره به میدان می آیم آن هم با دیدگاهی روشن برای آینده آمریکا». این را مردی می‌گوید که یکی از معدود رؤسای جمهور تک دوره‌ای آمریکا و تنها رئیس جمهوری است که دو بار استیضاح شده است. با این حال، به بازگشت خود به قدرت امیدوار است یا دست کم می‌داند آنقدر صاحب نفوذ هست که آینده یکی از دو حزب سیاسی آمریکا را متحول کند. اما ...