رفتن به بالا

  • تبیین حقوق بشر علوی در برابر پرونده ناقص حقوق بشر مدعیان غربی

    صبح بوشهر، گروه دین و آئین، فاطمه علی آبادی: در بلندای تاریخ درباره امام علی (ع) کتاب‌ها بسیار نوشته شده و هر کسی به نوعی درباره این بزرگ‌مرد تاریخ اندیشیده و به جنبه‌ای از شخصیت بزرگ او پرداخته است. اما در میان این نوشته‌ها و قلم‌ها کتاب «امام علی صدای عدالت انسانی» اثر ماندگار و ارزشمندی است که توسط جرج جرداق مسیحی به تحریر در آمده است. ایرانیان و شیعیان جهان و ...