رفتن به بالا

  • اثر تورمی تخصیص ارز ۴۲۰۰ بیشتر از حذف آن است

    به گزارش صبح بوشهر، اگرچه رویکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و در تبصره‌های مختلف نیز پیشنهاد مبنا قرار گرفتن نرخ ساما نه ETS را داده اما از آنجا که حاضر نیست مسئولیت حذف ارز ترجیحی را راسا برعهده بگیرد، قصد کرده این تصمیم‌گیری مهم را به مجلس بسپارد؛ حتی برای شانه خالی کردن از زیر بار برخی انتقادات، طی یک ماه گذشته به دفعات مسئولان دولت گفته‌اند ...
  • حذف ارز ترجیحی؛ گام بلند اصلاح ساختار بودجه

    به گزارش صبح بوشهر، با قصور دولت در انجام اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، اینک این مسئولیت سنگین بر دوش مجلس است که با اتخاذ تصمیمات بزرگ، بار اصلاح ساختار را به سرمنزل مقصود برساند. به اذعان کارشناسان، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که بیش از سه سال است میهمان اقتصاد ایران است و در این مدت خسارات فراوانی را متوجه سفره مردم، فعالان شناسنامه دار اقتصادی و فضای ...
  • حذف ارز ترجیحی؛ گام بلند اصلاح ساختار بودجه

    به گزارش صبح بوشهر، با قصور دولت در انجام اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، اینک این مسئولیت سنگین بر دوش مجلس است که با اتخاذ تصمیمات بزرگ، بار اصلاح ساختار را به سرمنزل مقصود برساند. به اذعان کارشناسان، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که بیش از سه سال است میهمان اقتصاد ایران است و در این مدت خسارات فراوانی را متوجه سفره مردم، فعالان شناسنامه دار اقتصادی و فضای ...